Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości.

W imieniu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Głównego Urzędu Miar mamy przyjemność zaprosić Państwa na 33. Spotkanie Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości.
Spotkanie odbędzie się w Poznaniu w siedzibie PCSS.

Agenda spotkania Międzylaboratoryjnej Grupy ds. Porównań Krajowych Atomowych Wzorców Czasu i Częstotliwości.

26 października

11.00 – 11.15 rozpoczęcie spotkania
11.15 – 12.30 blok wystąpień

 • Co będzie z reformą polskiej metrologii?” – Włodzimierz Lewandowski (CBK PAN/Polska Agencja Kosmiczna) – (25 minut)
 • Raport z 20. Posiedzenia CCTF” – Albin Czubla / Jerzy Nawrocki – (GUM, AOS) (20 minut)
 • Legal time distributing system – EKO version” – Rimantas Miškinis (FTMC) (15 minut)
 • Projekt OPTIME” – Artur Binczewski (PCSS) (20 minut)

12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.30 blok wystąpień

 • Dystrybucja czasu i częstotliwości w projekcie OPTIME” –  Jerzy Nawrocki (AOS) (15 minut)
 • Fontanny cezowe w Polsce – komunikat” – Piotr Dunst (AOS)(10 minut)
 • Stabilność POZA na poziomie 10^-17” – Piotr Morzyński (KL FAMO/UMK) (20 minut)
 • POZA w europejskim projekcie „Optical clocks with 1E-18 uncertainty” – Michał Zawada (KL FAMO/UMK) (20 minut)
 • TSI#2 Trusted Time Distribution at Demetra Project” oraz „OS Kernel Leap Second Support Review at Takt Project” – Tomasz Widomski (ELPROMA) (30 minut)

14.30 – 15.30 obiad
15.30 – 17.00 blok wystąpień

 • Our products are targeted at applications in National Time Keeping Services Deep space tracking and navigation Telecommunications VLBI Systems Scientific researches” – Boris Sakharov/ Sergey Medvedev (VREMYA-CH) (45 minut)
 • Leveraging an Existing Synchronization Backbone for the Phase Synchronization of Mobile Networks” – Dominik Schneuwly (OSCILLOQUARTZ/ADVA) (45 minut)

17.00 – zwiedzanie PCSS
19.30 – kolacja koleżeńska

Kolacja odbędzie się w restauracji „Wiejskie Jadło
Stary Rynek 77 (wejście od ul. Franciszkańskiej), Poznań

27 października

09.00 – 10.30 blok wystąpień

 • Podstawowe limity stabilności dystrybucji czasu i częstotliwości w systemie ELSTAB” – Przemysław Krehlik (AGH) (15 minut)
 • Transfer częstotliwości w napowietrznym łączu światłowodowym podwieszanym” – Łukasz Śliwczyński (AGH) (15 minut)
 • Zarządzanie w sieci dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości” – Jacek Kołodziej (AGH) (10 minut)
 • Sekwencyjna metoda stabilizacji różnicy długości fal laserów półprzewodnikowych” – Łukasz Buczek (AGH) (20 minut)
 • Architektura urządzeń do dystrybucji czasu i częstotliwości” – Piotr Frączyk (NAVI) (20 minut)

10.30 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 12.30 blok wystąpień

 • Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości” – Ryszard Szplet (WAT) (20 minut)
 • Nieliniowości w pomiarach przedziału czasu za pomocą precyzyjnych mierników przedziału czasu (TIC)” – Albin Czubla (GUM, AGH, WAT) (20 minut)
 • Generator przedziałów czasu dla potrzeb porównań międzylaboratoryjnych” – Albin Czubla (GUM, AGH) (10 minut)
 • Mobilne źródło sygnału taktowania i synchronizacji” – Łukasz Matuszewski (PP) (20 minut)

12.30 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 14.30 blok wystąpień i zakończenie spotkania

 • SPIRENT overhere” – Christian Hutter (SPIRENT) (45 minut)
 • Wykorzystanie nowoczesnych oscyloskopów cyfrowych do oceny jakościowej serwerów czasu metodą pomiaru fluktuacji fazy sygnału generatora podstawy czasu” – Adrian Drzazga (TESPOL) (45 minut)

14.30 – 15.30 obiad