Wygłoszone prezentacje

Poniżej można zapoznać się z częścią wygłoszonych prezentacji:

 • Co będzie z reformą polskiej metrologii?” – Włodzimierz Lewandowski (CBK PAN/Polska Agencja Kosmiczna)
 • Raport z 20. Posiedzenia CCTF” – Albin Czubla / Jerzy Nawrocki – (GUM, AOS)
 • Legal time distributing system – EKO version” – Rimantas Miškinis (FTMC) (pdf)
 • Projekt OPTIME” – Artur Binczewski (PCSS) (pdf)
 • Dystrybucja czasu i częstotliwości w projekcie OPTIME” –  Jerzy Nawrocki (AOS) (pdf)
 • Fontanny cezowe w Polsce – komunikat” – Piotr Dunst (AOS) (pdf)
 • Stabilność POZA na poziomie 10^-17” – Piotr Morzyński (KL FAMO/UMK) (pdf)
 • POZA w europejskim projekcie „Optical clocks with 1E-18 uncertainty” – Michał Zawada (KL FAMO/UMK) (link)
 • TSI#2 Trusted Time Distribution at Demetra Project” oraz „OS Kernel Leap Second Support Review at Takt Project” – Tomasz Widomski (ELPROMA) (pdf)
 • Our products are targeted at applications in National Time Keeping Services Deep space tracking and navigation Telecommunications VLBI Systems Scientific researches” – Boris Sakharov/ Sergey Medvedev (VREMYA-CH) (pdf)
 • Leveraging an Existing Synchronization Backbone for the Phase Synchronization of Mobile Networks” – Dominik Schneuwly (OSCILLOQUARTZ/ADVA)
 • Podstawowe limity stabilności dystrybucji czasu i częstotliwości w systemie ELSTAB” – Przemysław Krehlik (AGH) (pdf)
 • Transfer częstotliwości w napowietrznym łączu światłowodowym podwieszanym” – Łukasz Śliwczyński (AGH) (pdf)
 • Zarządzanie w sieci dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości” – Jacek Kołodziej (AGH) (pdf)
 • Sekwencyjna metoda stabilizacji różnicy długości fal laserów półprzewodnikowych” – Łukasz Buczek (AGH) (pdf)
 • Architektura urządzeń do dystrybucji czasu i częstotliwości” – Piotr Frączyk (NAVI) (pdf)
 • Wielofunkcyjny system pomiarowy do precyzyjnej metrologii czasu i częstotliwości” – Ryszard Szplet (WAT)
 • Nieliniowości w pomiarach przedziału czasu za pomocą precyzyjnych mierników przedziału czasu (TIC)” – Albin Czubla (GUM, AGH, WAT) (pdf)
 • Generator przedziałów czasu dla potrzeb porównań międzylaboratoryjnych” – Albin Czubla (GUM, AGH) (pdf)
 • Mobilne źródło sygnału taktowania i synchronizacji” – Łukasz Matuszewski (PP) (pdf)
 • SPIRENT overhere” – Christian Hutter (SPIRENT) (pdf)
 • Wykorzystanie nowoczesnych oscyloskopów cyfrowych do oceny jakościowej serwerów czasu metodą pomiaru fluktuacji fazy sygnału generatora podstawy czasu” – Adrian Drzazga (TESPOL) (pdf)